Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

TOPI

I Tryllestien har vi fokus på dit barns trivsel, udvikling og læring.

I Hvidovre Kommune har vi fokus på dit barns trivsel, udvikling og læring, lige fra du og dit barn møder sundhedsplejersken, til barnet/den unge er godt videre på en ungdomsuddannelse.

Vi kalder vores fælles indsats og metode for TOPI. Det står for Tidlig OPsporing og Indsats. 

Når vi arbejder med TOPI betyder det, at vi flere gange om året sætter særlig fokus på alle børns trivsel. Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke altid har fokus på om børnene trives, men TOPI er vores fælles metode til at arbejde systematisk med alle børns trivsel.

Vores mål med TOPI er tidligt at opspore de børn, der har behov for særlig støtte eller hjælp. Det gælder både i forhold til børnenes alder, men også i forhold til at kunne hjælpe inden problemer og udfordringer vokser sig for store.

I vil som forældre møde vores indsats for trivsel allerede, når I møder sundhedsplejersken, der kommer i jeres hjem. Som en del af sit arbejde vurderer hun barnets trivsel og taler med jer om, hvordan I sammen kan støtte jeres barns udvikling og trivsel.

I vil også opleve, at der er fokus på barnets trivsel, når I møder Tandplejen ved tandeftersyn. Tandplejen har naturligvis særlig fokus på at vurdere barnets tandsundhed. Mødet med Tandplejen er også kendetegnet ved dialog med jer om barnets tandsundhedsmæssige trivsel, og I modtager vejledning og rådgivning om, hvordan I kan støtte jeres barns tandsundhedsmæssige trivsel.

Når jeres barn starter i dagpleje eller vuggestue, har vi fortsat fokus på jeres barns trivsel. To gange om året (januar og september) sætter vi særlig fokus på trivsel, når vi i dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO/0. klasse vurderer alle børns trivsel.

Når vi er bekymrede for et barns trivsel, inddrager vi jer som forældre. Det gør vi, fordi vi i Hvidovre Kommune tror på, at I er de væsentligste personer til at støtte jeres barns trivsel, udvikling og læring. Der findes ikke en generel retningslinje for, hvordan og hvornår I bliver inddraget, for forældre og børn er forskellige.

Når vi sammen skal finde frem til den gode indsats for at jeres barn, har vi forskellige muligheder. Mange gange kan vi sætte indsatsen i gang via det daglige arbejde i daginstitutionen/dagplejen eller skolen/SFO’en. Andre gange taler vi med jer om at inddrage andre fagpersoner. Det kan fx være en logopæd (tale-hørepædagog), en psykolog fra PPR, en sundhedsplejerske eller familierådgiver.

I bliver inviteret med til alle snakke om jeres barn, uanset om vi taler om en særlig indsats, eller om der er tale om en faglig sparring, hvor vi har behov for sammen at blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe jeres barn.

Hvert barns udvikling og trivsel bliver vurderet ud fra en tretrinsskala med en grøn, gul og rød trivselsposition.

TOPI definition af farver:

0-1 år
1-3 år
3-6 år

LÆS OGSÅ

I filmen ”Trivsel på tværs” kan I se mere om, hvordan vi arbejder systematisk med trivsel blandt børn i Hvidovre Kommune.
I finder filmen her: