Velkommende til Tryllestien

I Tryllestien er vi altid glade for at få studerende og glæder os til samarbejdet. Vi syntes det er spændende, at få mulighed for at diskutere vores praksis og vores faglighed kommer i fokus.
Vi prioritere vejledning og har en fast struktur for dette.

Vi modtager både pædagogstuderende og Ernæring og sundhedsstuderende.

I Hus 1 har vi fast en studerende i lønnet special praktik, enten i 2. eller 3. praktikperiode.
Vedkommende vil være tilknyttet en af vores to børnehavegrupper, hvor der på hver stue er indskrevet 2-3 børn i alderen 3-6 år på særlige special pladser. Disse børn har som regel sproglige udfordringer samt i forhold til sociale relationer, og p.t. har flere diagnoser indenfor autisme spektret.

Børnene går sammen med ca. 12 almene børn, for at de kan opleve sig inkluderet og som en del af fællesskabet, og har mulighed for at bruge de andre børn som rollemodeller.

I Hus 2 har vi i perioder en øvelsespraktikant i vores vuggestuegruppe Frøstuen og en studerende fra 2. eller 3. praktikperiode i vores børnehavegruppe Blomsterstuen.

Vi modtager Ernæring og sundhedsstuderende i både Hus 1 og Hus 2, da vi har madordning for alle vores børn og det produceres i begge to hus. Vores køkkenmedarbejder har et tæt samarbejde i hverdagen.