Forældresamarbejde

I Tryllestien lægger vi stor vægt på forældresamarbejdet. Det gælder også i den daglige dialog med jer forældre. Vi fortæller om jeres barns hverdag i Tryllestien og hører gerne, hvordan I og jeres barn har det derhjemme.

Vores mål er, at vi i samarbejde skal give jeres barn en god start på livet med optimale opvækstvilkår, og udgangspunktet er, at I som forældre kender jeres barn bedst. Har I spørgsmål eller er I utilfredse, kan I altid gå til personalet eller ledelsen, så kan vi enten få afklaret eventuelle misforståelser eller lave om på tingene. Vi har kun mulighed for at blive bedre, hvis vi ved, hvad vi gør forkert.

Information fra os til jer

Alle stuer har en opslagstavle fordelt i alrummet, hvor vi skriver diverse informationer og dokumentation fra dagen via billeder. Spørg personalet hvor deres stues opslagstavler er, så I kan blive informeret. Vi har en særlig vigtig opslagstavle i alrummet lige ved indgangsdøren. Her hænger vigtige meddelelser til alle forældre, så I hurtigt kan orientere jer.

Ud over den daglige dialog med jer benytter vi os af vores Aula. Aula erstatter vores gamle kartotekskort, dvs. det er her, at vi har alle oplysninger om jeres barn samlet, og vi forventer, at alle forældre opretter sig i Aula. I skal opdatere oplysninger om jeres barn samt kontaktoplysninger løbende efter behov.

Vi bruger Aula til følgende:

  • På opslagstavlen kan du se generelle beskeder fra os til jer
  • Stuens dagbog, hvor de kort beskriver hvordan dagen har forløbet
  • Diverse tilladelser
  • Beskeder om jeres barns fravær, sygdom, fridage mm.
  • Ferie og fridage, til-/framelding til sommerferie, efterårsferie samt enkelte fridage
  • Tilmeldinger til forældremøder, sommerfest osv.
  • Videregive vigtig information fra forvaltningen - fx om alternativ pasning i ferieperioder

Det er Tryllestiens intention at Aula er vores skriftlige kommunikations forum, således at der ikke findes sedler i børnenes garderober, og I ikke skal orientere jer flere steder.

Hvis I har spørgsmål til Aula, er I altid velkomne til at spørge os, og vi skal gøre vores bedste for at hjælpe jer.

Forældremøder

Vi holder forældremøder efter behov og max en gang årligt, gerne med en oplægsholder om emner der rører sig i Tryllestien. Eller som alternativ holder vi et fællesspisnings arrangement på de enkelte stuer for børnene og deres forældre. Her vil personalet kort fortælle om dagligdagen på stuen, og I kan få mulighed for at tale med de andre forældre.

Når jeres barn har fået plads i Tryllestien, inviteres I til en intro samtale. Her taler vi om jeres barns opstart og gensidige forventninger.

Desuden tilbydes I en samtale indenfor det første halve år, og I vil blive tilbudt en årlig forældresamtale efter behov.

I Tryllestien har vi en forældrebestyrelse som består af forældrerepræsentanter fra hver stue. Er I interesseret i at deltage i dette arbejde, er I hjertelig velkomne. Kontakt ledelsen for mere information.
I kan også læse mere om forældrebestyrelsen her på hjemmesiden.

Skilsmisse

Når I informere os om, at I ikke længere skal bo sammen, udlevere vi et skilsmisse brev til jer. For langt de fleste forældre, er det heldigvis muligt at finde frem til nogle gode aftaler, men vi oplever, at det indimellem kan være svært at blive enige som forældre. Med dette brev ønsker vi at gøre opmærksom på, hvad det er vi i Tryllestien har behov for at vide, og hvordan vi tænker, vi i fællesskab bedst kan drage omsorg for jeres barn i den nye situation.

Er du interesseret kan skilsmissebrevet læses her (pdf)