På vej i skole

I Hvidovre Kommune stopper alle kommende skolebørn i børnehaven den sidste hverdag i april. Den sidste overgang fra børnehave til SFO/skole markerer vi med en fest for skolebørnene en aften i april. Det er forskelligt fra hus til hus, hvordan vi afholder denne fest. Men det er altid en stor succes for både børn og personale. En æra er slut, og børnene skal snart starte i skole.

Igennem et helt institutionsliv forbereder børnene sig til at komme i skole. De lærer sociale kompetencer, som selv at løse konflikter, være en god ven, vise hensyn og passe på hinanden.

I løbet af barnets sidste år i børnehaven deltager barnet i storgruppe én gang om ugen. De aktiviteter der foregår i storbørnsgruppen er rettet mod de mål, Hvidovre Kommune har udstukket for skoleparathed . Vi arbejder med dem i et "Leg til læringsmiljø".

Det er vigtigt at pointere, at alt dette sker i hyggelige rammer, hvor "leg til læring" er i fokus. Børnene skal ikke føle, at de er kommet i en miniskole, men de må gerne blive motiveret og "smage" lidt på, hvad der venter dem efter sommerferien.

Langt de fleste børn er klar til at komme i skole i det år, de fylder seks. I den forbindelse holder vi en forældresamtale/forældremøde året før barnet skal starte i skole, for at afstemme de gensidige forventninger og forberede jer som forældre på overgangen til SFO og skole, hvor der vil være nogle forventninger til de kompetencer, som jeres barn skal lære inden skolestart.

I november, ca. et halvt år før start på SFO, har vi endnu en samtale med forældrene om deres barn, hvor vi gennemgår de overgangspapirer, som vi har udfyldt, og som videresendes til den skole og SFO, hvor dit barn skal starte.