Brug af billeder

I Tryllestien tager vi mange billeder af aktiviteter og forskellige hverdagssituationer med børnene.

Vi bruger billeder til at vise jer forældre, hvad jeres barn har lavet i løbet af dagen og som dokumentation. Billederne bliver hængt op rundt omkring i institutionen på tavler og i vores dokumentationsmapper. Vi bruger også billeder, når vi fortæller om, hvordan vi arbejder. 

Vi lægger ikke billeder på Aula eller diverse sociale medier af børnene. Når vi vælger billeder til vores hjemmeside, vælger vi situationsbilleder, som viser en aktivitet eller en situation i overordnede træk. De børn som vises på billederne, vil typisk have ryggen til, ansigtet vendt bort eller blive vist som en gruppe. Vi viser ikke ansigterne på børn, hvor forældrene ikke har givet tilladelse. Der lægges aldrig portrætbilleder af børnene på hjemmesiden.

I Tryllestien har vi også retningslinjer for, hvordan forældre må bruge billeder. I må ikke tage billeder af andre børn. Hvis vi holder særlige forældrearrangementer eks. sommerfest eller bondegårdstur må I kun tage billeder af jeres egne børn.