I Hvidovre Kommune har vi fokus på dit barns trivsel, udvikling og læring, lige fra du og dit barn møder sundhedsplejersken, til barnet/den unge er godt videre på en ungdomsuddannelse.

Vi kalder vores fælles indsats og metode for TOPI. Det står for Tidlig OPsporing og Indsats. 

Når vi arbejder med TOPI betyder det, at vi flere gange om året sætter særlig fokus på alle børns trivsel. Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke altid har fokus på om børnene trives, men TOPI er vores fælles metode til at arbejde systematisk med alle børns trivsel.

Vores mål med TOPI er tidligt at opspore de børn, der har behov for særlig støtte eller hjælp. Det gælder både i forhold til børnenes alder, men også i forhold til at kunne hjælpe inden problemer og udfordringer vokser sig for store.

I vil som forældre møde vores indsats for trivsel allerede, når I møder sundhedsplejersken, der kommer i jeres hjem. Som en del af sit arbejde vurderer hun barnets trivsel og taler med jer om, hvordan I sammen kan støtte jeres barns udvikling og trivsel.

I vil også opleve, at der er fokus på barnets trivsel, når I møder Tandplejen ved tandeftersyn. Tandplejen har naturligvis særlig fokus på at vurdere barnets tandsundhed. Mødet med Tandplejen er også kendetegnet ved dialog med jer om barnets tandsundhedsmæssige trivsel, og I modtager vejledning og rådgivning om, hvordan I kan støtte jeres barns tandsundhedsmæssige trivsel.

Når jeres barn starter i Tryllestien har vi fortsat fokus på jeres barns trivsel. To gange om året (februar og september) sætter vi særlig fokus på trivsel, når vi vurderer alle børns trivsel.

Når vi er bekymrede for et barns trivsel, inddrager vi jer som forældre. Det gør vi, fordi vi i Hvidovre Kommune tror på, at I er de væsentligste personer til at støtte jeres barns trivsel, udvikling og læring. Der findes ikke en generel retningslinje for, hvordan og hvornår I bliver inddraget, for forældre og børn er forskellige.

Når vi sammen skal finde frem til den gode indsats for at jeres barn, har vi forskellige muligheder. Mange gange kan vi sætte indsatsen i gang via det daglige arbejde i daginstitutionen/dagplejen eller skolen/SFO’en. Andre gange taler vi med jer om at inddrage andre fagpersoner. Det kan fx være en logopæd (tale-hørepædagog), en psykolog fra PPR, en sundhedsplejerske eller familie rådgiver.

I bliver inviteret med til alle snakke om jeres barn, uanset om vi taler om en særlig indsats, eller om der er tale om en faglig sparring, hvor vi har behov for sammen at blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe jeres barn.

Hvert barns udvikling og trivsel bliver vurderet ud fra en tretrinsskala med en grøn, gul og rød trivselsposition.

TOPI definition af farver:

Grøn position

  • betyder, at barnet er i god trivsel. Her handler indsatsen om at fastholde og vedligeholde den gode trivsel.

Gul position

  • betyder, at der er tegn og signaler på, at barnets trivsel ikke er i balance. I et tæt samarbejde med jer forældre, undersøger vi, hvordan vi igen kan skabe balance i trivslen og handler på den viden. Her kan vi inddrage tværfaglige ressource personer. Det kan fx være logopæd omkring sproglige udfordringer.

Rød position

  • betyder, at barnets trivsel er udfordret i en svær grad. Her er der behov for et tæt og aktivt samarbejde med jer forældre. Det vil ofte være i et udvidet samarbejde med tværfaglige ressource personer. Det kan for eksempel være en socialrådgiver, sundhedsplejerske eller psykolog.

En farvet position fortæller noget om, hvordan jeres barn har det i en bestemt sammenhæng. Fx kan et barn trives godt hjemme, men oplever ubalance i trivslen i situationer i dagtilbud eller skole - eller omvendt.

Indikatorerne til at lave TOPI-trivselsundersøgelsen er opdelt efter alder.

Der findes indikatorer fra 0-1 år, 1-3 år og 3-6 år Indikatorerne er udviklet af Socialstyrelsen med inddragelse af relevante fagpersoner. Indikatorerne er ikke en facitliste eller en tjekliste, de skal ses som en guide til at vurdere i hvilken position, barnet skal placere i.

Læs evt. Hvidovre Kommunes information til forældre om trivselsvurderinger

Læs evt. TOPI Pjecen (pdf)