Tryllestiens værdier

Pædagogikken i Tryllestien tager udgangspunkt i det enkelte barn og barnets familie, i det omfang det er muligt. Ved overgangen fra hjem til vuggestue tager vi i starten hensyn til jeres barns vante dagsrytme. Vi bestræber os på at jeres barn får den nødvendige hvile, så han/hun er frisk og veludhvilet til at deltage i dagligdagens rytme og aktiviteter. Vi ønsker at give børnene en tryg, omsorgsfuld og indholdsrig hverdag med voksne, der er nærværende og anerkendende.

Vi har en dagligdag i Tryllestien der gør, at børnene hele tiden udfordres og stimuleres. Nogle af hjælpemidlerne hertil er PEP (Pædagogisk evaluerings projekt), Hele dagen foregår der læring, f.eks. ved måltidet, til samling, i garderoben (selvhjulpenhed), i legen, på toilettet, på legepladsen og i de sociale relationer både barn-barn og barn-voksen imellem.

Siden 2009 har personalet i Tryllestien arbejdet med et pædagogisk evalueringsprojekt (PEP). Tankerne i projektet udspringer fra inspirationer fra Reggio Emilia. Formålet med projektet har været at sætte fokus på kerneydelsen og børns læring i institutionen. Projektet har banet vej for organisering, indretning og systematik i det pædagogiske arbejde.

PEP-projektet har sat bevægelse i et udviklingsarbejde, hvor vi vil sikre, at det pædagogiske personale både i form og indhold tilrettelægger en dagligdag, hvor børnene møder et miljø og et indhold, der er relevant og understøtter børnenes læring og udvikling af grundlæggende kompetencer.

I de planlagte projekter opererer vi med Zonen for nærmeste udvikling. Zonen for nærmeste udvikling er det rum der skabes mellem børn og pædagog, hvor der er plads til fordybelse. Zonen bygger på et sprogligt samspil, en fælles situation og en fælles opmærksomhed. Projekterne er styrede af mål for gruppen og det enkelte barn.

I Tryllestien har vi en didaktisk tilgang til det pædagogiske arbejde. Det betyder, at vi beskæftiger os med det som personalet finder betydningsfuldt for børnenes udvikling og som børnene finder meningsfuldt.

De 6 læreplanstemaer og vores værdier er omdrejningspunkt i det pædagogiske arbejde, både når det handler om projektarbejde, vores rutiner og det praktiske arbejde.